Bijen & Hommels
Aardhommel - Bombus terrestris
Goudpootzandbij - Andrena Chrysosceles
Kleine sachembij - Anthophora bimaculata ♂
Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes  ♂
Zesvlekkige groefbij - Lasioglossum sexnotatum
Akkerhommel - Bombus pascuorum
Honingbij - Apis mellifera
Kortsprietwespbij - Nomada fucata ♂
Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes ♀
Gehoornde metselbij - Osmia cornuta
Kleine harsbij - Anthidium strigatum ♀
Metselbij - Osmia sp
Roodgatje - Andrena haemorrhoa